Préstec de llibres electrònics eBiblio Comunitat Valenciana

¿Què és eBiblio Comunitat Valenciana?

eBiblio Comunitat Valenciana és un servici de la Xarxa Electrònica de Lectura Pública Valenciana que fa possible la lectura de llibres electrònics a través d’internet. eBiblio posa a disposició de la ciutadania una plataforma tecnològica que li permet accedir al catàleg i prendre en préstec les principals novetats editorials en format digital per a poder-les llegir en diferents dispositius: tauletes tàctils, telèfons intel·ligents, ordinadors personals o lectors de llibres electrònics.

El servici ha sigut promogut pel Ministeri de Cultura i Esport amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana i és gestionat per esta.

El servici està disponible en l'adreça comunitatvalenciana.ebiblio.es. També es pot accedir als llibres prestats a través de l’app eBiblio Comunitat Valenciana, disponible per a iOS y Android.

Quins llibres puc trobar en eBiblio?

eBiblio oferix als ciutadans una col·lecció de novetats editorials de qualsevol tipus. D'acord amb la classificació que s'ha utilitzat per a la selecció i adquisició de les obres, hi ha llibres electrònics amb el contingut següent:

  • Ficció per a públic adult, incloent-hi narrativa, poesia i teatre.
  • Obres generals sobre ciència i tecnologia i ciències socials, art i humanitats.
  • Obres generals relacionades amb qüestions de salut, autoajuda i desenrotllament personal, activitats relacionades amb l'oci, viatges, esports i informàtica d'interés general.
  • Ficció orientada al públic infantil i juvenil, incloent-hi narrativa, poesia i teatre.
  • Obres de no ficció per al públic infantil i juvenil, incloent-hi tot tipus de matèries (com art, música, història, ciència i tecnologia, oci, esports, etc.).
  • Audiollibres, que siguen versions íntegres de l'obra escrita, narrades per professionals i gravades en format àudio.

¿Qui pot utilitzar eBiblio?

Pot fer ús d’eBiblio qualsevol persona que dispose d’un carnet de lector expedit per una biblioteca integrada en la Xarxa Electrònica de Lectura Pública Valenciana.

Si no disposa d’un carnet de lector, pot dirigir-se a la biblioteca pública més pròxima que forme part de la Xarxa i sol·licitar-la.

Per a poder accedir a eBiblio és imprescindible que cada lector tinga un correu electrònic únic. No es poden compartir. Els lectors que actualment compartisquen correu electrònic amb altres no podran utilitzar el servici. Poden actualitzar les seues dades en qualsevol biblioteca de la Xarxa.

El lector haurà d’estar al dia en les devolucions de préstecs. No podran utilitzar este servici els ciutadans el carnet dels quals estiga sancionat o tinguen pendents de devolució documents amb termini ja excedit.

La identificació per a l’accés a eBiblio es realitzarà per mitjà del número de lector, que apareix en el carnet, i la contrasenya amb què s’identifica en el catàleg de la Xarxa Electrònica de Lectura Pública Valenciana. Si la desconeix, pot dirigir-se a qualsevol biblioteca pública que forme part de la Xarxa.

Altres requisits

Per a poder ser usuari d’eBiblio és necessari complir els requisits següents relacionats amb els equips informàtics:

  • 1. Disposar d’un dispositiu compatible i d’accés a Internet.
  • 2. Per als dispositius mòbils, tindre instal·lada l’app eBiblio Comunitat Valenciana.

A qui puc dirigir-me per a obtindre més informació sobre el servici?

Per a sol·licitar qualsevol informació addicional sobre el servici pot dirigir-se a l’adreça de correu electrònic infoxlpv@gva.es.